Μήνυμα Διοίκησης

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,


Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει το εμπόριο σε τεράστιο βαθμό βρίσκουμε τη σημερινή κατάσταση στην οικονομία ως μία μοναδική ευκαιρία να εγκαθιδρυθούμε και να αναπτυχθούμε.

Πιστεύουμε στη σύμπραξη της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας, με τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το αποτέλεσμα αυτών των δύο παραγόντων, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα "εκρηκτικό" μείγμα το οποίο μας επανατοποθετεί ακόμη πιο δυνατά στην τοπική και παγκόσμια αγορά. Αναζητούμε εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς και που θα δουλέψουν μαζί μας, ως αναπόσπαστο κομμάτι του μέλλοντός μας. Innovation for the Enterprise, ή αλλιώς, Καινοτομία για τις ανάγκες της σημερινής επιχείρησης: Στόχος μας είναι να παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής αξίας, οι οποίες εξελίσσουν και βοηθούν στην ανάπτυξη διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.

Το αποτέλεσμα της επιτυχίας μας, είναι η αύξηση των πωλήσεων, η κερδοφορία της επιχείρησης και η αναγνώριση του ονόματός μας. Με αυτό τον τρόπο, εμείς, οι άνθρωποί μας και η κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε προοδεύει και αναπτύσσεται ως σύνολο. 


Κωνσταντίνος Μιχανετζής
Γιώργoς Σταμπολίτης