ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ


Η HeBS παρέχει ολοκληρω-
μένες λύσεις Web Design
& Development καθώς
και λύσεις οnline marketing
μέσω του εξειδικευμένου
brand που έχει αναπτύξει
για τον λόγο αυτό, με την
επωνυμία goViral.
 Μετά από δέκα χρόνια 
επιτυχημένης πορείας στο
χώρο της πληροφορικής
και μέσα από τη δημιουργία
των δικών μας επιτυχημένων
ηλεκτρονικών καταστημάτων
μπορούμε να σας προτείνουμε
τις αποδοτικότερες και πιο
οικονομικές λύσεις.


Το SaaS ή Software as a 
Service, αποτελεί ένα μο-
ντέλο διανομής λογισμικού
που παρουσιάζει εξαιρετικά
μεγάλες  προοπτικές  και
κατέστη εφικτό λόγω της
εξάπλωσης του διαδικτύου
και των συναφών 
τεχνολογιών.Η HeBS αναπτύσει custom
εφαρμογές για
επιχειρήσεις
ή οργανισμούς.Το software
development γίνεται είτε με
απευθείας ανάθεση είτε ως
υπερεργολαβία άλλων
εταιριών - subcontracting.
Επικοινωνείστε μαζί μας για
μια εξατομικευμένη λύση.