Το ClinicView είναι μια εφαρμογή SaaS και έχει αναπτυχθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις οργάνωσης κέντρων υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτικά κέντρα, πολυκλινικές). Διατίθεται ως κεντρικός κορμός που περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να διαχειρίζονται τα ιατρικά κέντρα και ιατρεία (στοιχεία ασθενών, ραντεβού, διαχείριση προσωπικού, ειδοποιήσεις, έσοδα  - έξοδα, cashflow, διαχείριση ιατρών, εξεταστηρίων και άλλων πόρων).

Στο βασικό κορμό μπορεί να επιλεχθεί να ενεργοποιηθούν επεκτάσεις (modules) ειδικότητας (καρδιολογία, γενική οδοντιατρική, ορθοδοντική, παθολογία) οι οποίες επιτρέπουν στον ειδικό ιατρό να συλλέγει τα αντίστοιχα δεδομένα που απαιτούνται από την ειδικότητα του και αφορούν τον ασθενή του.

Το ClinicView συνδέεται με προμηθευτές ιατρικών υλικών και βάσεις δεδομένων ιατρικών εκδόσεων και παρέχει επίσης στους ειδικούς ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσεις για θέματα του κλάδου τους (δημοσιεύεσεις, υλικά, κλπ).

Το ClinicView αξιοποιεί την δύναμη της πλατφόρμας Groupdraw για την διαχείριση των ψηφιακών αρχείων εικόνων των ασθενών και αυτό επιτρέπει σε γιατρούς ειδικότητας να συνεργάζονται πάνω σε ψηφιακά αρχεία με άλλους ιατρούς (για παράδειγμα ένας ορθοδοντικός να συνεργαστεί με έναν γναθοχειρουργό που βρίσκεται σε απόσταση σχετικά με μια πανοραμική ακτινογραφία ενός ασθενή). Ο γιατρός που αιτεί μια δεύτερη γνώμη μπορεί να διαμοιράσει ένα ψηφιακό αρχείο για την διάρκεια της συνεργασίας και οι προσκεκλημένος ιατρός να παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις επι του αρχείου με πολύ απλό τρόπο χωρίς να απαιτείται να ανταλλάσσονται αρχεία μέσω email η άλλον τρόπο.