Το LangSqueezer είναι μια εφαρμογή SaaS που δίνει την δυνατότητα σε web developers να αναπτύσσουν πολύγλωσσες εφαρμογές καθώς επίσης να παρέχουν inline help management στις εφαρμογές τους. Μια από τις πολύ σημαντικές καινοτομίες του LangSqueezer είναι ότι η μετάφραση των web εφαρμογών μπορεί να γίνει από άτομα που δεν εμπλέκονται με την ανάπτυξη της εφαρμογής χωρίς να απαιτείται να εμπλακούν οι προγραμματιστές. Αυτό σημαίνει ότι διορθώσεις και νέες μεταφράσεις σε κείμενα μιας web εφαρμογής μπορούν να γίνουν από έναν κειμενογράφο ή μεταφραστή εντελώς ανεξάρτητα από τους web developers.
Μια άλλη επίσης σημαντική καινοτομία του Langsqueezer είναι ότι οι μεταφράσεις των εφαρμογών μπορούν να γίνονται inline. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον κειμενογράφο / μεταφραστή να επεμβαίνει στο κείμενο από την ίδια την σελίδα στην οποία εμφανίζεται το κείμενο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα την έννοια του κειμένου (γνωρίζοντας την ακριβή θέση όπου αναφέρεται).

Τέλος μέσω του Langsqueezer, οι developers μπορούν να δώσουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο κειμένων της web εφαρμογής τους να προσθέτουν Inline help (με popups) χωρίς τη μεσολάβηση τεχνικού και πάλι.
Η χρήση της υπηρεσίας langsqueezer είναι εξαιρετικά απλή. Οι web developers δεν έχουν παρά να ανοίξουν έναν λογαριασμό στο langsqueezer και να υιοθετήσουν στον κώδικά τους (κάνοντας ένα include) μια βιβλιοθήκη που τους διατίθεται. Στην συνέχεια αντί να χρησιμοποιούν την γνωστή εντολή προβολής δεδομένων (π.χ. στην php την echo), χρησιμοποιούν την εντολή που διατίθεται μέσω της βιβλιοθήκης (squeez) η οποία φροντίζει να εμφανίζει το κατάλληλο κείμενο βοηθητικό υλικό (π.χ. help popus).